Rakovina

Rakovina

 

 

Rakovina děložního čípku

Rakovina prsu

Rakovina prostaty

Rakovina tlustého střeva

Rakovina

Rakovina plic

Rakovina kůže

Rakovina děložního čípku příznaky

Odborná poradna se specializací na používání přístrojů SUPER RAVO ZAPPER

Více zde:

Řešení rakoviny "Zapperem"

Narušení množení nádorových buněk pomocí elektrických polí.

Otázky týkající se pravděpodobného dopadu expozice elektromagnetických polí (EMF) na naše zdraví, obzvláště rizikem vzniku rakoviny se zabývá Světová zdravotnická organizace (WHO). Naštěstí expozice EMF v domácnosti nebo v zaměstnání není spojena s rakovinou.

Narušení rozmnožování nádorových buněk

Dobrou zprávou je, že elektrické pole v kombinaci s chemoterapií může pomoci prevenci nádorů. Střídavá elektrická pole s velmi nízkou frekvencí (méně než 1 kHz), se ukázaly jako podpora narušené tkáně, jako je poškození nervů, svalů a srdce. Nízká frekvence elektrického pole podporuje růstu kostí a urychlení hojení zlomenin. U velmi vysokých frekvencí se zahřátí tkáně stane dominantní, což posloužilo jako základ pro některé běžně používané léčebné postupy, jako např. diatermie a radiofrekvenční ablace tumoru. Výzkum prováděný v Izraeli (Novocure, Israel Institute of Technology, Weizmann Institute of Science a Elisha Medical Centre) ukazují narušení rozmnožování nádorových buněk, střídavou frekvencí elektrického pole.

Zničení rakovinné buňky

Jak bylo zjištěno jedná se o selektivní efekt, který ovlivňuje dělení zhoubných buněčných linií a šetří ty zdravé (nehybné). Střídavé frekvence elektrického pole zastaví buněčné proliferace (chorobné bujení, růst novotvarů), stejně jako zničí rakovinné buňky, zatímco probíhá dělení. Těsně před tím, než se buňka rozdělí na dvě, tvoří přibližně tvar přesýpacích hodin (než se dvě dceřiné buňky odštípnou). Tento tvar je obzvlášť citlivý na elektřinu. Proud je soustředěn na úzký pas mezi buňkami a to právě v okamžiku rozdělení. Zničí buněčnou membránu a buňky se rozpadají.

Mechanismus působení polí, říkají vědci, záleží na rozsahu narušení úzkého spoje mezi buňkami a elektrických silách vyplývajících ze zaměření pole v dělících se buňkách. Zúžené spojení mezi buňkami se skládá z buněčných komponent známých jako microtubules. Mikrotubuly obsahují komponenty, které mají vysoký elektrický náboj a v prostoru dělení se tvoří protipóly elektrických nábojů. Proto je místo dělení buněk do značné míry ovlivnitelné a narušitelné elektrickým polem.

Využití těchto vlastností při likvidaci rakoviny je vyhodnocováno na lidských pacientech s recidivující glioblastoma multiforme, GBM (rychle rostoucí a obtížně léčitelná forma rakoviny mozku). Tato nová technika umožňuje těžit z rozdílu mezi běžnou a nádorovou buňkou, ale jedná se jen o fyzické dělení nádorových buněk. Výzkumníci jsou optimističtí, protože pozorují pomalejší než obvyklý pokrok v rozvoji mozkového nádoru. V některých případech dokonce byla pozorována regrese (útlum růstu) nádorových buněk.

Věříme, že tato metoda bude fungovat u všech typů rakoviny a může být případně použita v mnoha jiných případech onemocnění. Pokud je tato technika použita v souvislosti s chemoterapií, je vliv elektrického pole ještě slibnější. Zdá se, že rakovinné buňky jsou mnohem více citlivé na chemoterapii bez jakéhokoli dalšího zvýšení nežádoucích účinků a toxicity.

Přístroj zakoupíte zde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naším cílem je VAŠE PEVNÉ ZDRAVÍ !!!

| pro Zapper Centrum vytvořil: www.pcserviszlin.cz | Copyright © |

001 002 003 004