Nesmyslné, ale výnosné

 

Nesmyslné, ale výnosné

Zkuste se sami zamyslet nad následujícím textem.

Příčiny civilizačních chorob, postupy a výsledky jejich léčení :

Rakovina

Rakovina byla ještě donedávna považovaná za rozsudek smrti. Nedávné pokroky v přirozené buněčné medicíně to ale podstatně změnily. Nyní už je očividné, že v případě této choroby byl lékařský výzkum nepatentovatelných terapií vědomě zanedbáván a vyloučen ve prospěch neúčinných drog, které epidemii rakoviny umožnily pokračovat. Skutečnost, že se všechny typy rakoviny rozšiřují v těle stejným způsobem tj. za využití trávících enzymů (collagenázy, metalloproteinázy), je vědecký fakt.

Tyto enzymy lze blokovat, a tím zabránit rozšíření rakovinných buněk, terapeutickým použitím přirozené aminokyseliny, lysinu, a to zejména společně s jiným, rovněž nepatentovatelným stopovým prvkem. Na tento léčebný přístup reagují všechny druhy doposud studované rakoviny, včetně rakoviny prsu, prostaty, karcinomů, rakoviny plic, rakoviny kůže, fibroblastomů, synoviální rakoviny a všech dalších forem nádorů.

Jediným důvodem proč tento zásadní objev nebyl v medicíně dále prozkoumán a celosvětově použit k vyléčení pacientů postižených rakovinou je skutečnost, že tyto substance nejsou patentované.

Ještě mnohem důležitější ale je, že jakékoli efektivní potírání libovolného onemocnění nakonec povede k jeho vymýcení - a tím i k zániku obrovského trhu s farmaceutickými drogami.

Farmaceutické drogy prodávané pacientům trpícím rakovinou jsou obzvlášť podvodné a zlovolné. Pod záminkou ošetřování rakoviny jsou pacientům pod krycím názvem "chemoterapie" aplikovány toxické substance, včetně derivátů yperitu. Skutečnost, že tyto toxické směsi zničí také miliony jejich zdravých tělesných buněk je vědomě zakalkulována.

Se znalostí těchto skutečností, byly tedy vědomě vzaty v úvahu následující důsledky : - rakovina v první řadě zůstane celosvětovou epidemií, poskytující výnosnou bázi dlouhodobému obchodu vynášejícímu nepředstavitelné zisky - soustavná aplikace toxických prostředků formou chemoterapie vyvolává u rakovinových pacientů přijímajících tyto toxické substance epidemii nových chorob.

 

V důsledku této strategie je produkce farmaceutických drog pro ošetřování nebezpečných vedlejších účinků chemoterapeutických léčiv vč. infekcí, zánětů, krvácení, selhání různých orgánů, atd., ještě lukrativnější než obchod se samotnými chemoterapeutiky.

Jedná se o organizovaný podvodný postup ke škodě stovek milionům rakovinových pacientů s úmyslem finančního obohacení farmaceutických firem.

Zapper centrum

001 002 003 004
| pro Zapper Centrum vytvořil: www.pcserviszlin.cz | Copyright © 2019 |