Zapper centrum Zapper centrum reseni zapper centrum pro zdravi

Zapper centrum

  • Dr. Hulda Regehr Clark
    Dr. Hulda Regehr Clark

Dr. Hulda R. CLARKOVÁ

 

Zapper centrum

Odborná poradna se specializací na používání přístrojů SUPER RAVO ZAPPER

Dr. Hulda Regehr Clark

Hulda Regehr Clark studovala biologii na Saskatchewanské Universitě v Kanadě. Po absolutoriu a dalších dvou letech studia na Mcgillově Univerzitě, začala studovat na Universitě v Minnesotě biofyziku a fyziologii buněk. Obdržela doktorát v roce 1958. V roce 1979 opustila vládou financovaný výzkum a začala soukromou praxi. O šest let později objevila elektronickou techniku pro měření frekvencí patogenních mikroorganismů. V průběhu svých výzkumů znovuobjevila ničení patogenních mikroorganismů vysokofrekvenčními impulsy a propracovala mnoho postupů a metod pro netradiční léčbu téměř všech nemocí. Hulda Regehr Clarková pořádala přednášky a semináře po celém světě a pomocí jejích postupů již tisíce lidí získalo zpět to, co je nejcennější – zdraví. Dr.Hulda Regehr Clarková přinesla do moderní doby mnoho nových informací pro léčbu pomocí frekvenčních generátorů. Její hlavní přínos spočívá ale v tom, že se nebála perzekucí a falešných osobních obvinění a praktické výsledky svých výzkumů zveřejnila v několika svých knihách, které vydala po sobě ve velmi krátké době. Tyto informace se tak dostaly k široké věřejnosti a tak následovaly pokusy a výzkumy dalších vědců a lékařů, kteří výsledky Dr. Clarkové potvrdily a stále potvrzují. Za toto prolomení nevědomosti u široké veřejnosti patří paní Clarkové velký dík.

Před několika lety zveřejnila svoje výsledky výzkumů v ničení patogenních organismů v lidském těle pomocí svého vynálezu kterým je přístroj zapper. Je to v podstatě frekvenční generátor obdélníkových impulsů, který ničí široké spektrum potvor, které v sobě člověk nemá mít. Po dlouhé době má česká republika opět jedno prvenství a to díky firmě Z - technology s.r.o. a jejímu přístoji Super Ravo Zapper, který je v současnosti nejpropracovanější zapper pro širokou veřejnost.

Paní Clarková sepsala své zkušenosti do několik knih, jež některé z nich jsou dnes i v českém jazyce.

Revoluce v léčení nemocí (dnes již druhé revidované vydání)

Popisuje postřehy a souvislosti s různými dysfunkcemi orgánů a postupy jak se potíží zbavit.

Obsahuje výčet nejběžnějších bolestí od špičky prstů na noze až po hlavu, co bývá nejčastější příčinou a také návod, jak se toho zbavit. Kniha obsahuje také seznam frekvencí parazitů.

Léčba a prevence všech druhů rakoviny

Kniha, kterou by měla vlastnit každá rodina. Dr.Clarková ve své zatím poslední knize popisuje jak tato obávaná nemoc vzniká a co stojí za jejím rozvojem. Kniha obsahuje podrobné návody jak během 14 dní zastavit postup této nemoci a rady, jak dojít k vytouženému cíli všech, touto chorobou postižených lidí - k vyléčení. Postupy zveřejněné v této knize jsou podpořené praxí z klinik Dr.Clarkové v Mexiku, kde se lidé postižení touto chorobou úspěšně léčí.

Kniha Dr.Clark (česky, 600 stran, uvnitř DVD s rozhovorem s Dr.Clarkovou, český dabing, 30 min.)

Zapper – vynález Dr.Clarkové


V knize „Revoluce v léčbě všech nemocí“ přichází Dr.Clarková s netradičním postupem léčby nemocí. Na začátku své knihy podává Dr. Clarková vysvětlení, jak došla ke svému převratnému objevu, a to stylem, který je srozumitelný i "laickému" čtenáři. Na dalších stránkách ( kniha jich má celkem 470 ) popisuje své poznatky ze zkoumání výskytu parazitů a znečisťujících látek v lidském těle, ale hlavně způsoby, jakým se jednotlivých nemocí a potíží zbavit. V knize jsou popsány detailní postupy léčby mnoha nemocí spolu s původci těchto nemocí. Jsou zde uvedeny možnosti znečištění lidského těla cizorodými látkami a odhalení, co nám "dává" moderní potravinářský průmysl.

Bude pro Vás pravděpodobně pocitově velmi nepříjemné zjistit, jaké množství patogenních mikroorganismů v sobě člověk může mít, a kde všude v těle se mohou vyskytovat. Tyto informace jsou však velmi cenné a z hlediska prevence velmi důležité.

Největší tragédií je, když si neuvědomujete, že Vám něco škodí.