Dýchejte čistý vzduch 3 Zapper centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

Dýchejte čistý vzduch3

 

Dýchejte čistý vzduch

JAK PŮSOBÍ ČISTIČKY VZDUCHU NA VAŠE ZDRAVÍ

V dnešní době, kdy jsou stále častější chřipkové epidemie, množí se záněty horních cest dýchacích a počet alergií roste strmě nahoru, je používání čističky vzduchu v místnosti nezbytností. Použití čističek vzduchu v uzavřených prostorách je hojně doporučováno nejen lékaři, ale i pracovníky specializujícími se na pracovní prostředí ve firmách a státních úřadech. Čističky vzduchu pomáhají proti alergiím a astmatu hned dvojím způsobem. Tím, že emitují velké množství anionů kyslíku (záporně nabitých částic), které vdechováním působí na sliznice a dále přecházejí do krve, působí jako vzdušné antihistaminikum – antialergikum. Zvýšené množství anionů v krvi totiž upravuje hladiny vazoaktivních látek (histaminu, leukotrienu, prostaglandinu aj.), které jsou přímo zodpovědné za propuknutí a průběh alergické reakce, jakož i průběh astmatického záchvatu. Toto působení je umocněno ještě schopností anionů podporovat regeneraci – hojení tkání a sliznic. Dalším účinkem je snižování škodlivého působení radonu. Karcinogenní nebezpečí při pobytu v oblastech s vyšším výskytem radioaktivního plynu radonu není způsobeno radonem samotným, ale vdechováním částic vzniklých rozpadem radonu (např. radioaktivní izotopy olova).

Proto se doporučuje v těchto oblastech často větrat a utírat prach.Vzhledem k tomu, že se jedná o mikroskopické, velmi lehké částice, usazují se při vdechnutí až v nejzazších místech plic, kde již nefunguje proces samočištění řasinkového plicního epitelu. Tyto usazené částice pak „ozařují“ okolní tkáň, a tím podstatně zvyšují riziko vzniku rakoviny. Kvalita dýchaného vzduchu souvisí i výkonností člověka. Ta je výrazně ovlivněna prostředím, ve kterém pobývá. Při každé fyzické práci nebo duševní činnosti má vysoký vliv čistota okolního vzduchu, tepelný stav prostředí, hladina hluku a intenzita osvětlení. Existují studie, které analyzují opatření vedoucí ke zvýšení kvality vnitřního prostředí a následný vzestup produktivity práce.Laboratorních studie ukazují, že zlepšení kvality vzduchu zvyšuje výkonnost simulované kancelářské práce. Výsledek byl později potvrzený i studiemi v reálném prostředí, kde bylo měřeno, jak kvalita vzduchu ovlivňuje výkonnost skutečné kancelářské práce. Je nesporné, že kvalitní vnitřní prostředí je při dlouhodobé expozici podmínkou zdraví lidí, jejich celkové spokojenosti a dobré pracovní výkonnosti. Náklady vynaložené na zlepšení kvality vnitřního prostředí mají po určité době vysokou návratnost. Dalším vlivem čistého vzduchu je, že vzdušné aniony, které se inhalací dostávají do krve, následně příznivě ovlivňují paměť, zlepšují syntetické a analytické myšlení, snižují únavu a nemocnost a zvyšují pracovní nasazení a výkonnost. Díky ionizaci je vzduch svěží a příjemný, vysoká účinnost čištění pak zabezpečí zdravý vzduch, nízkou úroveň domácího prachu a spadu bakterií a plísní. Částice domácího prachu jsou vytvářeny především lidskou činností, přítomností zvířat a na jejich vzniku se výrazně podílejí i domácí roztoči, kteří se vyskytují na veškerém povrchu i ve vzduchu. Jejich vylučované enzymy a stolice se stávají součástí domácího prachu a mohou u lidí probouzet alergickou reakci.

Prachovým roztočům se daří především ve vláknech postelí, nábytku a koberců. Prachové částice zvyšují celkovou nemocnost i úmrtnost, zejména mají vliv na onemocnění srdce a cév, snižují plicní funkce při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, zvyšují spotřebu léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích u astmatiků a zkracují délku života. Nepříznivě působí také tím, že se usazují na kůži, sliznicích a ve spojivkovém vaku a mohou mít dráždivý účinek vedoucí k zánětům kůže, sliznic a spojivek. Prachové částice té nejmenší velikosti na sebe navíc váží látky, z nichž některé mají karcinogenní účinky - například polyaromatické uhlovodíky. Vlivem dlouhodobého působení zvýšené koncentrace záporných iontů dochází k příznivým změnám ve složení a vlastnostech krve. Zvyšuje se pH krve, roste podíl albuminů a významně se snižuje hladina serotoninu. Výrazně klesá sedimentace a snižuje se počet leukocytů v perifériích. Nejnápadnějším projevem je však změna krevního tlaku. Záporné ionty snižují krevní tlak zejména u lidí se sklony k hypertenzi. Anionty přispívají k normalizaci potenciálu buněčné membrány, posilují buněčnou činnost a zlepšují vstřebávání výživných látek. Anionty evidentně podporují rozšiřování cév, zmírňují zvýšenou hybnost tepen a napomáhají snižování krevního tlaku. Výrazně zlepšují aktivitu srdečního svalu a podporují rekonvalescenci pacientů se zvýšeným krevním tlakem, chorobami srdce, srdečních cév a mozkovou mrtvicí. Kombinací elektrostatické čističky vzduchu s ionizátorem a např. zvlhčovače vzduchu dosáhnete zdravého a příjemného vzduchu ve vaší domácnosti. Pohoda uvnitř v bytech a kancelářích je totiž závislá zejména na teplotě vzduchu a jeho vlhkosti. Doporučuje se optimální relativní vlhkost 40-50%. V zimním období, zejména v prostorách s ústředním nebo elektrickým vytápěním, však klesá relativní vlhkost vzduchu i pod 20%, což je srovnatelné s vlhkostí na Sahaře. Při nízké vlhkosti se vysušuje, a tím i narušuje sliznice dýchacích cest. Důsledkem je dráždění ke kašli a častá onemocnění dýchacích cest zejména u dětí, popraskané rty, škrábání v krku, pocit stále ucpaného nosu, opakovaná laryngitida (zánět hrtanu). Narušením sliznic se snižuje celková imunita. Pokožka je vysušená, podrážděná a tvoří se vrásky. Vzdušné aniony, které jsou produkovány regeneračními přístroji vzduchu, inhalací přecházejí do krve, působí na „vzrušivost“ nervových zakončení, čímž přímo a rychle (v řádu hodin) příznivě ovlivňují paměť.

strana 1 | 2 | 3 | 4

 

zapper centrum odborna zapper poradna zapper poradna zapper centrum pro zdraví
| pro Zapper Centrum vytvořil: www.pcserviszlin.cz | Copyright © 2019 |