Zapper centrum

 

 

 

Dýchejte čistý vzduch

 

Dýchejte čistý vzduch

PRINCIP PŮSOBENÍ ČISTIČKY VZDUCHU

Při použití elektrostatické čističky vzduchu, která zároveň obsahuje ionizátor dochází k následující reakci.

Vzdušné anionty, tj. záporně nabité vzdušné ionty, mají tu vlastnost, že k sobě podobně jako magnet přitahují opačně nabité částice. Všechny prachové částice, nečistoty i viry a bakterie mají kladný (tzn. opačný) náboj a jsou tedy anionty přitahovány do shluků, tzv. clusterů. Tento shluk molekul či částic je ve velmi krátké době (v řádu vteřin) mnohem těžší, než jednotlivé polétavé částečky a proto klesají k zemi, kde je potom uklízíme při běžném úklidu.

Dýchejte čistý vzduch - způsob čištění

Tento způsob čištění má zdánlivě malý účinek pro naše zdraví. Ale není tomu tak. Větší shluky nečistot se ani při vdechnutí nedostávají tak hluboko do plicních sklípků a díky samočisticí schopnosti plicního epitelu jsou mnohem snáze odstraněny z těla. Další vlastností shluků (clusterů) nečistot je to, že jako větší hmota mají mnohem větší náboj – přitažlivost a jsou mnohem silněji přitahovány a účinněji zachyceny elektrostatickým filtrem.

Záporně nabité kyslíkové ionty (O-ionty) nejsou ničím novým a umělým. Naopak každý z nás se s nimi setkáváme od svého prvního nadechnutí. Vzhledem k tomu, že jsou obsaženy ve vzduchu, kterého denně „zkonzumujeme“ 15 kg, se dá dokonce říci, že žádného jiného léku, potravin ani tekutin nespotřebujeme za celý život tolik, jako právě jich.

Bohužel díky znečištění ovzduší a civilizačním vymoženostem (zejména přístrojům produkujícím ozón a výrobkům z umělých hmot a vláken) je O-iontů stále méně a přes 60% populace, žijících většinou ve větších městech, dýchá většinu života vzduch, který je velmi vzdálený alespoň minimální doporučené úrovni O-iontů. Dopady této trvalé nerovnováhy na zdraví jsou přitom nemalé.

Záporné ionty a jejich účinek

♥ působí příznivě na dýchací ústrojí a urychlují samočištění plic

♥ podporují tvorbu enzymů ovlivňujících pružnost dýchacích cest (snižují tendenci k astmatickým záchvatům)

♥ stimulují funkci žláz s vnitřní sekrecí, zlepšují funkci štítné žlázy, stimulují nadledvinky k tvorbě glukokortikoidů a minerálokortikoidů, což jsou látky pomáhající zvládat zátěže

♥ zvyšují svalovou sílu a ekonomiku svalové práce

♥ příznivě působí na neurotiky a lidi trpící poruchami spánku a různými bolestmi bez organických změn

♥ zrychlují hojení ran a popálenin

♥ zlepšují akomodaci očí

♥ mají příznivý vliv na hypertoniky, způsobují pokles krevního tlaku

V neposlední řadě jsou vzdušné anionty silným dezinfekčním prostředkem. Díky tomu ničí, nebo alespoň deaktivují, velmi účinně viry a bakterie Podle některých studií je dezinfekční účinnost vzdušných iontů až 98% a snižuje pravděpodobnost nákazy vzdušnou cestou až o 80%.

strana 1 | 2 | 3 | 4

001 002 003 004
| pro Zapper Centrum vytvořil: www.pcserviszlin.cz | Copyright © 2019 |