Zapper centrum

 

 

 

Royal Raymond Rife 8

 

Royal Raymond Rife (1888 - 1971)

Royal Raymond Rife

strana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Potom v roce 1939 pomáhali agenti farmaceutických společností Philipu Hoylandovi ve strojeném procesu proti jeho vlastním společníkům ve firmě Beam Ray Corporation. Tato společnost byla jediná, která tehdy dokázala zhotovit Rifeho přístroje. Sám Rife nebyl členem této společnosti. Společnost byla zruinována náklady na soudní výdaje a dostala se do konkurzu. Během velké krize potom společnost definitivně zanikla. Co se dělo dále v nemocnicích a výzkumných centrech, kde se s úspěchem zkoušela Rifeho léčba. Lékaři a vědci se samozřejmě snažili bránit Rifeho úspěšný vynález, ale nemohli si dovolit ztrátu dotací a nemocničních privilegii.

Byly vynaloženy velké finanční částky na to, aby ti kdo znali Rifeho terapii, zapomněli na to, co viděli. Žádná částka nebyla dost vysoká k potlačení této technologie. Ošetřování lidí s rakovinou je skutečně velice výnosný obchod.

Například Arthur Kendall, ředitel Northwestern School Medicíně, který pracoval s Rifem na léčení rakovinových nádorů, dostal částku 250 000 dolarů a odjel do Mexika. To byla skutečně velká částka peněz. Také Dr. George Dock, jako další prominentní osoba, která spolupracovala s Rifem byl umlčen enormní částkou peněz a Americká lékařská asociace mu věnovala ty největší pocty. Také Dr. Couche a Dr. Milbank Johnson, kteři s Rifem spolupracovali se vrátili k předepisování léků. Po ukončení této záležitosti, lékařské časopisy, ovládané Americkou lékařskou asociací, nevydali již ani zmínku o Rifeho úspěšné terapii. Proto celé generace studentů promujících na lékařských fakultách, neslyšeli ani zmínku o Rifeho revolučních objevech v lékařství. Velikost a rozsah tohoto zločinu, je nedozírný a jedná se o největší hromadnou vraždu v historii lidstva. Umřelo již více lidí než v obou světových válkách. Kolik lidí již za celá desetiletí přišlo zbytečně o život a kolik lidí ještě zbytečně zemře? Když se Rife narodil, používal se jako dopravní prostředek kočár s koněm a když umíral, byl svědkem toho, jak překonáváme v letadlech obrovské vzdálenosti za pár hodin. Byl ale také svědkem opačného procesu a tím byl stoupající počet lidí, které zabijí rakovinné nádory. V současné době v celém světě, umírá na rakovinu přes 5 000 000 lidí ročně. Jen u nás v ČR, umírá 76 lidí na rakovinu za den, což je za rok více jak 27 000 lidí. Se vzrůstajícím počtem nemocných, úměrně stoupají i zisky farmaceutických společností, jež v dnešní době dosahují astronomických částek.

Rife byl také svědkem fenomenálního růstu American Cancer Society, Salk Foundation a dalších společností, které se zabývají léčením nemocí a které on ve svých laboratořích v San Diegu, vyléčil již dávno před tím. V jednom období bylo předloženo ke schválení 176 500 léků proti rakovině. Stačilo, když lék vykazoval úspěchy pouze v jedné šestině jednoho procenta, aby mohl být schválen k prodeji. Když pacient umřel na příznaky způsobené léky, léčba byla zaznamenána jako úspěšná, nebo částečně úspěšná, protože pacient nezemřel na rakovinu. Realita byla taková, že léky zabíjeli pacienty dříve než choroba. Bylo dosaženo toho, že Rifeho celoživotní práce a objevy byly ignorovány a nikdo o nich nevěděl. Když bylo tohoto dosaženo, Rife byl otřesen a ztratil zájem o další práci a řešil svojí bolest pitím alkoholu. Otupoval tím své vědomí, které se nemohlo srovnat s tím, že půl století pracoval zbytečně a výsledek jeho práce je ignorován, zatímco dál pokračuje utrpení milionů lidí jen proto, aby nějaká malá skupina chamtivých lidí měla obrovské zisky. Vše jen pro peníze.

V roce 1971 Royal Rife umírá na požití diazepamu společně s alkoholem. Možná že to byly jeho frekvence, které mu pomohli, aby se dožil tak vysokého věku i přes to, že nadměrně požíval alkohol. Naštěstí Rifeho smrt neznamenala konec elektronické léčby. Několik lékařů a vědců zrekonstruovalo jeho frekvenční přístroje a udržela tak naživu jeho myšlenku. Rifeho technologie se stala znovu veřejně známou v roce 1986. Bylo to hlavně díky knize Barryho Lynese s názvem ‚‘ Rakovinná léčba která fungovala‘ (The Cancer Cure That Worked). Ke slovu se dostal i další materiál s Rifeho práce.

Dnes jsou Rifeho přístroje, ale v novém provedení opět na trhu. Přístroje jsou různé, od jednoduchých až po složité a tomu odpovídá i cena. Při použití přístroje, je naprosto rozhodující, možnost nastavit přesnou frekvenci, jinak jsou výsledky rozporuplné, nebo žádné. Proto je třeba věnovat výběru přístroje náležitou pozornost. I některé drahé jednotky, mají vážná technická omezení a je škoda peněz na jejich pořízení. Stejně tak není možné očekávat slibné výsledky od levných přístrojů. Jen přesně nastavená frekvence se může dostat do rezonance s mikroorganismem určitého druhu a na tom závisí náš úspěch.

Tento samý problém vedl k tomu, že se původní provedení Rifeho přístroje v něčem změnilo. Novější technologie aplikuje přenos frekvencí na tělo, pomocí desek a nalepovacích elektrod. Nastavení přesné frekvence a dostatek tekutin, jsou základní kritéria k dosažení úspěchů, stejných jako měl Rife. Veškeré postupy jsou popsány v manuálech lepších přístrojů na světovém trhu. Jedním z nejlepších přístrojů tohoto druhu je shodou okolností český výrobek s názvem Ravo Zapper, na který bychom měli být my, Češi, velice pyšní. Tento přístroj je svou možností nastavení naprosto přesných frekvencí (s přesností na tisíciny Hz) zcela unikátní.

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

001 002 003 004
| pro Zapper Centrum vytvořil: www.pcserviszlin.cz | Copyright © 2019 |