Zapper centrum

 

 

 

Royal Raymond Rife 7

 

Royal Raymond Rife (1888 - 1971)

Royal Raymond Rife

strana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Rife pracoval po mnoho let a někdy i 48 hodin bez přestání, než objevil frekvence, které zničí původce např. oparů, dětské obrny, míšní meningitidy, tetanusu, chřipky a dalších choroboplodných mikroorganismů.

V roce 1934 universita v jižní Kalifornii jmenovala zvláštní výzkumný lékařský výbor, který měl sledovat pacienty smrtelně nemocné rakovinou, kterým již tehdejší medicína nedokázala pomoci . Léčba byla prováděna v krajské nemocnici v Pasadeně v Kalifornii. Tým zahrnoval skupinu lékařů a patologů a jejich úkolem bylo zkoumat pacienty a prověřit, zda zůstanou naživu při použití rifeho přístroje alespoň po dobu 90 dní. Po uplynutí 90 dní učinil výbor takovýto závěr: celých 86,5 % pacientů bylo úplně vyléčeno, zbývajících 13,5 % pacientů se plně vyléčilo v průběhu dalších 4 týdnů. To znamenalo, že celkový úspěch Rifeho léčebné technologie, byl 100 %. Tento „pokus“ byl pečlivě zdokumentován a dopodrobna popsán. Celá léčba spočívala v tom, že pacienti se dostavili třikrát týdně do místnosti, kde byl umístěn rifeho generátor frekvencí s plazmovou trubicí. Každý pacient byl při jedné návštěvě vystaven tříminutovému působení tohoto generátoru. To bylo celé léčení – (tedy žádné pilulky či roztoky které jsou vznešeně nazývány chemoterapie…)Dne 20. listopadu 1931 byl pořádán v Pasanedě na majetku Dr. Milbanka Johnsona banket na počest Royala Raymonda Rifeho. Banketu se zůčastnilo 44 nejrespektovanějších lékařských autorit té doby a oslavoval se konec všech nemocí. Zde je seznam lékařských autorit, kteří se tehdy banketu zůčastnili.

Dr. Arthur I. Kendall, Dr. S. Fosdick Jones, Dr. C. M. Hyland, Dr. Alvin G. Foord, Dr. V. L. Andrews, Dr. Milbank Johnson, Dr. Rufus B. Von Klein Scmidt, Dr. Wayland Morrison, Dr. F. C. E. Mattison, Dr. Joseph Heitger, Dr. E. M. Hal, Dr. C. W. Bonynge, Dr. E. W. Butt, Dr. A. S. Heyt, Dr. E. W. Lanson, Dr. A. H. Zeiler, Dr. R. W. Hammack, Dr. C. D. Maner, Dr. Ellis Jones, Dr. Allen B. Kanaval, Dr. Sanwel J. Tattison, Dr. J. BrandoBruner, Dr. D.George, Dr. O. O. Witherbee, Dr. Harold Witherbee, Dr. B. O. Raulston, Dr. Linford Lee, Dr. George Kress, Dr. Albert Ruddack, Dr. Richard Winter, Dr. M. Aubrey Davidson, Dr. W. H. Sooins, Dr. Walter V. Breem, Dr. C. E. Zobell, Dr. B. Winter Gonin, Dr. O. C. Grunner, Dr. James B. Couche, Dr. K. F. Meyer, Dr. Arthur W. Yale, Dr. E. L. Walker, Dr. E. C. Rosenow, Sr., Dr. E. F. F. Copp, Dr. Royal Lee, Dr. Lee Deforest

Ale již v roce 1939 většina z těchto doktorů a vědců, popírala, že by se někdy s Rifem setkala. Co se to stalo, že tolik brilantních lidí, začalo mít paměťovou vadu? Vypadá to, že se zprávy o Rifeho zázracích se smrtelně nemocnými pacienty, dostali do špatných uší. Vzpomínáte na hypotetické úvahy na začátku článku, jak jsme uvažovali o tom, co by se stalo, kdyby byl objeven lék na všechny nemoci? Můžeme zjistit, co se dělo dál.

Nejprve byl učiněn pokus, od Rifeho koupit jeho vynález. Není těžké uhodnout, jak by jeho vynález skončil. Podobných vynálezů, které by obrovskou měrou přispěli k dobru a prospěchu celého lidstva, leží v trezorech na tisíce. Morris Fishbein byl vyslán jako zástupce AMA (Americké lékařské asociace) s nabídkou, kterou Rife údajně, nemůže odmítnou. Rife však odmítl. Nejsou známy přesné podrobnosti této nabídky. Známe ale podmínky, které nabídl Fishbein, Harrymu Hoxeyovi, aby získal kontrolu nad jeho bylinnou léčbou rakoviny. Fishbein, zastupující AMA, by pobíral po dobu devíti let veškeré zisky a po uplynutí této doby, pokud by vše pracovalo dobře, by Hoxey začal dostávat 10 % ze zisku. Hoxey se rozhodl nabídku nepřijmout. Když Hoxey odmítl, tak Fishbein použil svůj mocný politický vliv a Hoxey byl zatčen 125 krát v průběhu 16 měsíců. Obvinění, (praxe bez licence) byla vždy řešena mimosoudní cestou, ale týrání mělo u Hoxeye za následek duševní onemocnění.

Ale Fishbein pochopil, že podobná strategie, by v případě Rifeho selhala. Rife nemohl být zatčen za provozování praxe bez licence. A soud by při smyšleném obvinění, musel čelit desítkám svědeckých výpovědí nejlepších lékařských kapacit, s kterými Rife pracoval. A obhajoba by nepochybně použila na obranu nezvratitelné praktické úspěchy při použití jeho léčby. To poslední, co by farmaceutický průmysl chtěl, je veřejné líčení s člověkem, který léčí rakovinu se 100 % úspěchem a používá k tomuto léčení, jen malé množství elektřiny. To by u celého národu mohlo vzbudit myšlenku, že nepotřebují léky. A nakonec Rife strávil celá desetiletí tím, že si vedl pečlivou evidenci svých výzkumů, včetně filmové a fotografické dokumentace. Byla potřeba jiná taktika.

První co bylo podniknuto, bylo postupné rozkradení psaných záznamů, filmů a fotografii z Rifeho laboratoře. Viník krádeží se nikdy nenašel. Když se Rife snažil obnovit svá chybějící data, ( v době kdy nebylo možné udělat fotokopie ani použít počítače) někdo se snažil odstranit jeho drahocenné virové mikroskopy. Tyto mikroskopy někdo ukradl. Ještě před tím zničil úmyslně založený požár do základu Burnettovu laboratoř v New Jersey, zrovna v době, kdy se vědci připravovali oznámit potvrzení úspěšnosti Rifeho práce. Další pohroma ale přišela později, když policie nezákonně zabavila zbytek dokumentace z Rifeho padesátiletého výzkumu.

strana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

001 002 003 004
| pro Zapper Centrum vytvořil: www.pcserviszlin.cz | Copyright © 2019 |