Zapper centrum

 

 

 

Royal Raymond Rife 3

 

Royal Raymond Rife (1888 - 1971)

Royal Raymond Rife

strana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Vezměte si jak je úžasné, že jediným nákladem na provoz tohoto přístroje, je elektrická energie. Je absolutně šetrný k pacientům, kteří neztrácejí své vlasy a ani své životní úspory. Žádný z pacientů není smrtelně nemocný od chemoterapie, radiační léčby a ani není poznamenán žádným chirurgickým zákrokem. Ale mnoho příznivců z řad lékařů asi nenajdete, ale jsou i jiní odvážní a pokrokoví co se nebojí prosadit netradiční postupy. Můžete zkusit oslovit nemocnice a velké kliniky, ale asi budou neradi slyšet, že zákroky na uzdravení pacienta je možné provádět i bez hospitalizace, v kterémkoliv malém lékařském zařízení a že díky vám přijdou o práci. Pokud jde o zdravotní pojišťovny, tak možná budou potěšeni, že nemusí investovat do nemocnic, kde personál nemá příliš práce a čeká zpravidla jen na to, až si někdo zlomí nohu a nebo se vybourá v autě. Nebo jak potěšíte majitele akcií, farmaceutických firem. Asi také dost málo.

Pravděpodobně jediní přátelé, které budete mít, budou pacienti a progresivní lékaři, kteří vidí změnu jako příležitost uzdravovat svoje pacienty, spíše než jako hrozbu ustavenému peněžnímu, výrobnímu monopolu. Tito lidé to skutečně ocení.

Proč tato neobyčejná léčba upadla v zapomnění a co se s ní stalo. Toto je jedna z nejčernějších epizod v historii lidstva. Tato elektronická terapie byla sabotována a s úspěchem potlačena, nemilosrdnou skupinou bezohledných a chamtivých mužů. Znovu se začala tato léčba prakticky objevovat na poli alternativní medicíny v osmdesátých letech dvacátého století díky kanadské lékařce a velice odvážné ženě Dr.Huldě Regehr Clarkové. Toto je příběh vynikajícího vědce, Royala Raymonda Rifeho, jeho přístroje a jeho převratných objevů. Možná už jste o tomto muži slyšeli a nebo také vůbec nebudete věřit, že je něco takového možné. To je vaše svobodné rozhodnutí, ale závěry nechte, až přečtete tento článek a vyhledáte si další potřebné informace. Byla celá řada vynikajících lékařů a lékařských autorit, kteří spolupracovali s Rifem a naprosto jednoznačně potvrdili správnost jeho poznatků v praxi. Jediná cesta jak prověřit správnost tohoto materiálu je ta, že si vše prověříme sami a uděláme si vlastní názor. Bohužel je třeba mít na paměti, že lékařská literatura a klinické testy, jsou dost často zmanipulované a jsou ovlivněny komerčním zájmem určitých subjektů.

Nyní se společně obraťme k životnímu příběhu nejúžasnějšího lékařského průkopníka 20 století.

Royal Raymond Rife se narodil v roce 1888 a zemřel v roce 1971. Po svých studiích na John Hopkins University Rife vyvíjel technologie, které se ještě dnes běžně používají v optice, elektronice, radiochemii, biochemii, balistice a letectví. Na základě těchto znalostí byl vyvinut i jeho generátor frekvencí pro ničení choroboplodných zárodků, bakterií a virů v lidském těle.

Za svojí práci obdržel 14 významných světových ocenění a získal čestný doktorát university v Heidelbergu. V průběhu 66 let projektoval a stavěl lékařské přístroje. Pracoval pro firmu Zeiss Optic, pro vládu USA a pro několik soukromých mecenášů. Nejvýznamnější z nich byl milionář Henry Timkin. Vzhledem tomu, že byl Rife vzdělaný v různých oborech, hledal své odpovědi intuitivně i za hranicemi vědecké struktury té doby. Zvládl mnoho vědeckých disciplín a jeho znalosti vydaly za znalosti celého týmu vědců z různých oblastí vědy. Tak vznikala nová technologie, kterou nejprve Rife vynalezl a potom i sám zkonstruoval. Mezi Rifeho vynálezy patří, ultrafialový mikroskop, mikro-skalpel a mikro-manipulátor a řada dalších věcí. Když posoudíte jeho hojné úspěchy, pochopíte, jak jeho mysl byla všestranně nadaná. V roce 1920 dokončil stavbu prvního virového mikroskopu na světě. V roce 1933 zdokonalil tuto technologii a postavil neuvěřitelně komplexní univerzální mikroskop, který měl téměř 6000 součásti a byl schopný zvětšit na 60 000 násobek normální velikost. S tímto unikátním mikroskopem, se Rife stal prvním člověkem na světě, který viděl živé viry a po dlouhou dobu bylo jeho zařízení jediné, které něco podobného mohlo ukázat. Moderní elektronové mikroskopy okamžitě zabíjejí, to co je pod nimi a potom můžeme sledovat jen mrtvé zbytky organizmů. V Rifeho mikroskopu bylo v reálném čase vidět, jak viry mění formu a množí se, reagují na karcinogenní látky a jak se zdravá buňka mění v buňku rakovinnou. Jak byl Rife schopný dosáhnout tak pozoruhodných výsledků v době kdy ještě elektronika a lékařství, nebylo na takovém stupni vývoje jako dnes. Můžeme si probrat pár technických detailů z funkce přístroje. Rife nejprve pečlivě identifikoval spektroskopem, individuální podpis každého mikroorganismu. Potom pomalu otáčel křemenným optickým hranolem, až dosáhl potřebné vlnové délky, která dopadla na zkoumaný mikroorganismus. Požadovaná vlnová délka byla vybrána proto, protože rezonuje se spektrografickým podpisem uvedeného mikroorganismu. Každá molekula totiž osciluje svojí vlastní frekvencí. Atomy, které se společně formují v molekuly, jsou drženy v molekulárním uspořádání, kovalentním energetickým svazkem, který vysílá i absorbuje svojí specifickou elektromagnetickou frekvenci. Neexistují dvě molekuly, které by měly stejnou frekvenci nebo energetický podpis. Rezonance zesílí vyzařování stejně, jako když se sloučí dvě oceánské vlny.

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

001 002 003 004
| pro Zapper Centrum vytvořil: www.pcserviszlin.cz | Copyright © 2013 |