Zapper centrum Zapper centrum reseni zapper centrum pro zdravi

Zapper centrum

SANOPLASMA - RIFETECH

 

Vítejte na www prezentaci:

 

 RIFE SCANNER A PLAZMOVÝ GENERÁTOR GENERÁTOR

 

V současné době NEJSILNĚJŠÍ a NEJDOSTUPNĚJŠÍ PLAZMOVÝ RIFE-GENERÁTOR V ČR  

 

Vysoká intenzita vyzařovaného elektrického pole dosahující 1000 V/m zajišťuje dostatečnou penetraci vysílaných frekvencí a vzhledem k frekvenčnímu rozsahu 1 Hz až 900 000 Hz lze působit na celou škálu patologických činitelů. Frekvence lze nastavit s přesností na tři desetinná místa v celém rozsahu. Jedná se o ideální produkt určený k experimentování na poli frekvenční terapie.

 

 Software umožňuje sestavovat programy na míru a zvyšovat účinnost aplikovaných frekvencí díky speciálním funkcím jako pulzace o libovolné frekvenci, jemný posun, frekvenční rozkmit, atd. Databáze obsahuje přes 20 000 frekvenčních protokolů. 

 

 Rezonanční skener sloužící k detekci účinných frekvencí mikroorganizmů výrazně zefektivňuje terapii a rapidně zkracuje dobu, kterou musíte u plazmového generátoru strávit, abyste se zbavili škodlivých patogenů. Software k naměřeným frekvencím automaticky přiřadí odpovídající patogeny.

Přístroj je certifikovaný jako domácí blíže nespecifikovaný spotřebič (ne laboratorní).

  

CENA PŘÍSTROJE: 89 000 + DPH 


V CENĚ ZAHRNUTO: FREKVENČNÍ GENERÁTOR, ZESILOVAČ, NEONOVÁ VÝBOJKA, SOFTWARE V ČJ, SENZORY K DETEKCI FREKVENCÍ, INSTRUKTÁŽ

 

 

 

 

 

 

 

Bližší informace: www.rifetechnology.cz